top of page
הנפקה וחידוש רשיונות
קורסים והכשרות.png

ע"פ חוק הנהיגה הספורטיבית, כל ספורטאי חייב בהחזקת "רישיון לנהיגה ספורטיבית ". את הרישיון מקבלים בפעם הראשונה לאחר ביצוע קורס (עיוני), מבחן ובדיקה רפואית.

מדריך "מרוצים" העביר את הקורס הראשון בישראל לנהיגת מרוצים כבר בשנת 2011, במכון וינגייט לספורט, ומאז אלפי ספורטאים קיבלו את רישיון נהיגת המרוצים שלהם.

בפועל, קיימים שלוש דרגות שונות לרישיונות :

  • מכוניות 

  • קארטינג

  • אופנועים וטרקטורונים

את כל הדרגות מבצעים אצלנו, ולכל דרגה נדרש מבחן נפרד.

אתר 1.png

רשיון נהיגה ספורטיבית לרכב

אתר 3.png

רשיון נהיגה ספורטיבית לאופנוע

אתר 2.png

רשיון נהיגה ספורטיבית לקארטינג

אתר 6.png

רשיון מאמן ומדריך נהיגה ספורטיבית

אתר 4.png

רשיון בוחן טכני לכלים תחרותיים

decorative file 22.png
bottom of page