top of page
מרוצים בישראל.png

בישראל היו מרוצי מכוניות כבר במאה הקודמת ....

בשנות השבעים ניסה שמעון פרס (ז"ל) לייצר מרוץ בינלאומי בישראל.

בשנות השבעים והשמונים התקיימו מרוצי ראלי-ספרינט וראלי-קרוס ע"י מועדון מ.מ.מ (המועדון המוטורי הישראלי).

 גם מרוצי ראלירייד – "חוצה ישראל" התקיימו משך שנים, וחצו את ישראל לאורכה מהגולן ועד אילת.

מרוצי ראלי התקיימו משך שנים ע"י עמותת נהגים שנקראה IRDA (Israel Racing Ddriver Association) 

בשנת 2005 לאחר שמספר נהגים נשפטו וזוכו, חוקק "חוק הנהיגה הספורטיבית", מאחר ובג"צ חייב את המדינה להסדיר את נושא מרוצי המכוניות בישראל.

החוק חוקק לאחר שהנהגים שכרו לוביסטים ועורכי דין בכדי לזרז את התהליך, כך שכולנו נוכל להתחרות במרוצים באופן חוקי. עמותת IRDA הייתה מאבני היסוד להקמת התחום וממייסדות הז'אנר.

מאז ולאור חוסר הובלה ממסדית ומאורגנת של התחום הוא "התקיים" וצמח למקום שבו הוא כיום.

את ההסטוריה של הספורט המוטורי ננסה לעגן בעתיד במאמר אחר.

כאן, נפרט את עקרונות המרוצים הקיימים כיום בישראל – ויהיו עוד ....

חברת "מרוצים" הפיקה עד היום עשרות מרוצים בתחומי הג'מקאנה, ראלי ספרינט, ראלי רייד, עבירות, ומוזכרים כאן...

אנו רואים לנכון לפרגן ולציין את שמות המסייעים לנו בכל התקופה כגון דני לוי, נועם היימן, רן סיטון, בוריס סטרוסלבסקי, ועוד הרבה נוספים

decorative file 22.png
decorative file 22.png
ההפקות שלנו
ההפקות שלנו.png
decorative file 22.png
decorative file 22.png
סוגי מרוצי בישראל
סוגי מרוצים בישראל.png
מרוצים- ג'ימקאנה.png
מרוצים- דריפטינג.png
מרוצים- ראלירייד.png
מרוצים- עבירות.png
מרוצים- ראלי.png
מרוצים- דראג.png
decorative file 22.png
decorative file 22.png
bottom of page